Výhody a nevýhody laserového rezania

Behom zvyšujúceho sa technologického pokroku sa laserový lúč začal oveľa frekventovanejšie využívať naprieč rôznymi výrobnými odvetviami. Nezáleží pri tom, s akým materiálom  sa pracuje a či výsledný produkt má byť dvoj alebo trojrozmerný. Z dôvodu cenovej dostupnosti a presnosti obrábania akéhokoľvek materiálu, by 2D a 3D laserové rezanie mal dnes ponúkať každý renomovaný výrobca. Okrem toho, že laser ponúka viacero výhod, má aj tiež nejaké obmedzenia. Prečítajte si viac, čo so sebou táto technológia prináša.

Výhody

Je jednoduchšie udržať obrobok v správnej polohe.

Samotné rezanie pre porovnanie s mechanickým rezaním netrvá dlho.

Vysoká presnosť a čistota rezov.

Vzhľadom k tomu, že nedochádza k priamemu styku obrábacieho nástroja a materiálu, znižuje sa riziko kontaminácie tohto materiálu.

V procese rezania materiálu klasickým mechanickým spôsobom, ale aj plazmovým a kyslíkovým spôsobom, dochádza k tvorbe vysokého tepla, ktoré má za následok tavenie materiálu. Laserovým rezaním je tepelná plocha veľmi malá, čim nedochádza k deformácii materiálu.

Laserové rezacie prístroje vyžadujú menej energie pri rezaní plechov.

Technológia je vhodná pre oddeľovanie širokej škály materiálov.

Laserové rezanie je proces, ktorý je veľmi jednoducho ovládaný a kontrolovaný počítačovým softwarom, čo ho robí veľmi presným a navyše šetrí množstvo času.

Vzhľadom k tomu, že nevyžaduje intervenciu pracovníka v procese rezania, s výnimkou údržby a opráv, znižuje sa tak riziko akýchkoľvek nehôd a zranení.

Vysoko účinný pri zhotovovaní totožných replík.

Nevýhody

Rezanie laserom má zvyčajne vysokú spotrebu energie, závisí to najmä od povahy materiálu a povahy samotného lasera.

Pri rezaní plastov laserovým lúčom dochádza k uvoľňovaniu škodlivých plynov, preto je potrebné zabezpečiť vetranie priestorov.

Kovy ako meď a hliník nie je možné rezať touto technológiou.

Dôležitá je znalosť nastavenia teploty lúču a vzdialenosti prístroja od každého typu materiálu, aby sa predišlo spaľovaniu materiálov.