Ako prebieha montáž plastových okien?

 

bathroom-1872193_1280

 

K spokojnosti nestačí vybrať len kvalitné okná, ale musí byť správne vykonaná aj ich montáž. Aj tá najmenšia chyba pri montáži okien sa môže odraziť vo výsledku. V dnešnom článku si v krokoch opíšeme ako má vyzerať správna montáž plastových okien.

Príprava okenných otvorov

Je to prvý, ale zásadný krok, od ktorého sa následne odvíja rýchlosť montáže. Platí tu totiž jednoduché pravidlo. Čím lepšie sú pripravené okenné otvory, tým rýchlejšie bude hotová montáž plastových okien.

Okenné otvory musia mať správnu veľkosť a pravouhlosť, povrch otvoru musí byť maximálne rovný a ostenia otvoru je potrebné zbaviť všetkých nečistôt. Zároveň je potrebné zabezpečiť správnu pevnosť podkladu a minimalizovať vlhkosť celého otvoru pred jeho osadením.

Osadenie okien do otvoru

V tejto časti montáže okien ide hlavne o prenesenie váhy okna do nosnej časti otvoru a zaistenie vodorovnosti okna vo všetkých smeroch. Okno je nutné v otvore dočasne ukotviť, vypodložiť do správnej vodorovnej i zvislej polohy, a potom okno v otvore riadne a na stálo ukotviť.

Ukotvenie okien

Ukotvenie okien je vďaka stále sa zvyšujúcej hmotnosti konštrukcii okien veľmi dôležité. Vďaka týmto silám je potrebné okno ukotviť pomocou kotviacich skrutiek, oceľových kotviacich pások alebo ich zasadením do rámov o tvare prierezu “L” alebo “U”. Keď dôjde k správnemu osadeniu a ukotveniu okna do otvoru, dôležité je pripojovaciu špáru vyplniť polyuretánovou penou, ktorá zafixuje okenný rám v otvore a vytvorí tepelne izolačnú výplň okolo celého okna.

Finálne úpravy

Posledným krokom je utesnenie a finálne úpravy okenného otvoru. Po odstránení nadbytočných častí montážnej peny vás čakajú dokončovacie murárske práce. Hlavne úprava muriva a omietky okolo otvoru, utesnenie vonkajšej pripojovacej škáry okolo celého obvodu rámu okna. Nasleduje usadenie parapetov, celkové očistenie otvoru a okien, inštalácia okennej lišty a na záver celej montáže nastavenie okien.

Montáž plastových okien sa odporúča nechať na odborníkov.