Ako prebieha laminovanie za studena

Ako sme v minulom článku písali, existujú dva spôsoby laminovania, a to laminovanie za tepla a laminovanie za studena. Keďže sme minule rozobrali prvý spôsob laminovania, dnes sa detailnejšie pozrieme na spôsob laminovania za studena.

Princíp

Pri laminovaní za studena sa používajú lepidlá na báze vodnej disperzie. V minulosti sa používali lepidlá na báze rozpúšťadiel, od ktorých sa už však ustupuje. Spôsob laminovania za studena možno rozdeliť na dva systémy – suché a mokré laminovanie.

Suché laminovanie

Pri suchom laminovaní sa používajú samolepiace laminovacie fólie, ktoré sa na laminovaný dokument lepia tlakom valca laminátora. Suché laminovanie umožňuje ako jednostranné, tak aj obojstranné laminovanie.

Mokré laminovanie

Pri tomto spôsobe sa nanáša laminovacie lepidlo na laminovaciu fóliu, ktorá sa nechá predsušiť v sušiacom bubne či tuneli. S laminovaciou fóliou sa spolu vo vnútri laminátora otáča taktiež tlakový valec a nanáša ju na tlač, ktorá je vložená medzi valcami.

Využitie

Laminovanie za studena sa v súčasnej dobe najčastejšie využíva napríklad na laminovanie poťahov na šanóny, na laminovanie knižných obálok a podobne.

Nevýhoda

Hlavnou nevýhodou tohto spôsobu laminovania je predovšetkým fakt, že časť vody sa prenáša z vodnej disperzie na tlačovinu, ktorá sa musí sušiť a doba laminovania sa predlžuje. List papiera sa navyše môže vplyvom častého navlhčenia krútiť.

Na záver možno konštatovať, že ak ste laik, tak nerozoznáte, ktorým spôsobom bol dokument laminovaný. Čiže aj pri výbere laminátora by ste si mali radšej nechať poradiť od odborníkov, ktorý vám vyberú laminátor podľa vašich potrieb.