Prečo sa oplatí investovať do vzdelávania zamestnancov?

Prečo sa oplatí investovať do vzdelávania zamestnancov?

Ľudský kapitál dnes už pri podnikaní a tvorbe hodnôt tvorí oveľa významnejšiu časť, než v minulosti tvoril kapitál fyzický. Ešte pred tridsiatimi či štyridsiatimi rokmi dominovali fabriky a ťažká výroba, náskok mal ten, kto mal najviac strojov či prístup k nerastným surovinám. Samozrejme, tieto zložky hrajú významnú úlohu aj dnes, do hry však vstupujú aj iné aspekty. Tými sú znalosti, kvality a schopnosti pracovníkov, ktorí v danej firme pracujú a vytvárajú tak hodnoty. Ľudský kapitán predstavuje najpodstatnejšiu časť produktivity a pracovných vzťahov 21. storočia.

Samotný ľudský kapitál je v prvom rade determinovaný zamestnancami. Ich vzdelaním, doplnkovým vzdelaním, všeobecnou orientáciou, prehľadom, skúsenosťami a podobne. S týmito atribútmi už zamestnanci prichádzajú do zamestnania, kde na nich čakajú ďalšie časti vzdelávacieho procesu. Získané vedomosti si teda môžeme rozdeliť – to, čo človek využije v rôznych zamestnaniach a spája sa vyslovene s ním, nazývame všeobecné vedomosti. Pokiaľ ide o vedomosti, ktoré využije vyslovene v aktuálnej práci, ide o špecializované vedomosti. Práve pri špecializovaných vedomostiach prichádza rad na samotnú firmu, ktorá má za úlohu zabezpečiť dostatočné a efektívne vzdelávanie zamestnancov. Máme ním na mysli rôzne semináre, tréningy, školenia, či iné formy vzdelávacieho procesu, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvalifikácie pracovníkov. Často sa môže majiteľom firiem zdať, že pomerne vysoké vstupné investície nie sú nijako viditeľne vyvážené vo forme finančných ziskov či výsledkov. V skutočnosti sa však môže investícia do vlastného ľudského kapitálu vrátiť hneď niekoľkonásobne! Zamestnanci totiž získajú novú motiváciu a podávajú tým pádom aj lepšie pracovné výkony. Vzdelávanie môže prebiehať viacerými spôsobmi – dá sa ísť od školení, konferencií, interaktívnych seminárov či po niekoľkodňové team-buildingové pobyty spojené so vzdelávaním.